Общи условия и политика за ползване на бисквитки

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Креативно и обучително студио “ARTIED (наричано за краткост „Студиото“), общите условия за ползване на услугите, предоставяни от него, и политиката за ползване на бисквитки. Студиото си запазва правото по всяко време да променя, изменя, допълва и разширява настоящите общи условия, съгласно промените в действащото българско и европейско законодателство, като своевременно актуализира информацията на интернет страницата за достъпа до тях.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия и политика за ползване на бисквитки преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от Креативно и обучително студио “ARTIED, включително и посредством интернет страницата, намираща се на домейна www.arti-ed.com. С визуализирането на www.arti-ed.com в интернет браузера или мобилното приложение всеки потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Интернет страницата www.arti-ed.com е собственост на и се поддържа от Креативно и обучително студио “ARTIED” (АРТИЕД ЕООД, ЕИК 206400754). Текстовата и визуална информация, публикувана на нея, е собственост на Студиото и може да бъде използвана и разпространявана от трети страни единствено и само за некомерсиални цели и при условие, че надлежно и коректно е цитиран нейният източник и че не се нарушават разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителите на страницата нямат право да променят или заличават публикувана там текстова или визуална информация, както и да възпроизвеждат такава за рекламна или търговска цел. Информацията, данните и изображенията, съдържащи се на интернет страницата www.arti-ed.com, не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като конкретна оферта, покана или някакъв друг вид конкретно търговско предложение, освен ако това не е изрично указано.

С попълването на задължителните и/или незадължителните полета на регистрационната форма в раздел „Контакти“ потребителите на интернет страницата www.arti-ed.com доброволно предоставят следните лични данни „Име и фамилия“, „Email адрес“ и „Телефон“ с цел обратно свързване с тях от страна на Креативно и обучително студио “ARTIED. Тези лични данни се съхраняват съгласно Политиката за защита на личните данни на Студиото, Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и Закона за защита на личните данни, както и на останалото действащо законодателство на Република България.

Креативно и обучително студио “ARTIED си запазва правото по своя преценка да преустановява достъпа до предоставяните услуги, да променя или изтрива информационни материали или ресурси, публикувани на интернет страницата, както и едностранно и без предизвестие да прекрати за неопределено време достъпа до интернет страницата www.arti-ed.com в случай че установи, че трета страна (физическо или юридическо лице) разпространява в интернет или по друг начин информация или съобщения, накърняващи доброто име и репутацията на Студиото или неговите основатели и/или съдържащи нецензурни, расистки, обидни, вулгарни, дискриминационни и/или заплашителни текстове или изображения, в т.ч. на етническа, религиозна, верска или политическа основа, такива с непоискано рекламно, търговско или порнографско съдържание, както и в случай на установено злоумишлено деяние от страна на потребител/и, което нарушава общоприетата интернет етика или нанася вреди на физически или юридически лица, свързани към интернет, и предизвиква смущаване на нормалната им работа и може да се квалифицира като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право на местно, национално или международно ниво. Креативно и обучително студио “ARTIED и неговите създатели не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от потребителите и/или нанесени от недобросъвестни потребители на трети физически или юридически лица в процеса на използване на интернет страницата www.arti-ed.com и достъпа до текстови или визуални материали, публикувани на нея, в т.ч. загуби или вреди поради вируси или друг вид спам или фишинг съдържание, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на потребителя/други физически или юридически лица поради използване или разглеждане на интернет страницата или изтеглянето от страна на потребителя/потребителите на материали, публикувани на страницата www.arti-ed.com или на други интернет страници, свързани по някакъв начин със страницата на Студиото.

В случаите, в които на интенет страницата на Креативно и обучително студио “ARTIEDwww.arti-ed.com, са публикувани материали или връзки към тях на текстове, снимки, видеа, звукови файлове, графики, таблици, бази данни и под, които са собственост на или са изготвени или предоставени от други физически или юридически лица от България или чужбина, цялата отговорност за съдържанието и спазването на авторските и свързаните с тях права се носи от съответното физическо или юридическо лице, което предоставя материалите или достъпа до тях.

Интернет страницата www.arti-ed.com използва бисквитки, скриптове, пиксел маркери и друг вид разширения единствено и само с цел поддържане и подобряване на фукционалността и интерактивността на страницата и достъпа до свързаните с нейната дейност други страници, в т.ч. социални мрежи като Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube и пр. или онлайн платформи за конферентни разговори като Zoom, Skype, Messenger, Google и др. Потребителите са в правото си чрез промяна на настройките на своя интернет браузър ръчно или автоматично да премахнат и изтрият бисквитките или да укажат определени бисквитки да не бъдат поставяни, което може да окаже влияние върху пълноценната работа или визуализиране на интернет страницата www.arti-ed.com. В такива случаи Креативно и обучително студио “ARTIED не носи отговорност, ако някои функционалности на страницата не работят коректно.