Как да създадем онлайн изложба с произведения на изкуството, която е достъпна за хора с увреждания?

Как да създадем онлайн изложба с произведения на изкуството, която е достъпна за хора с увреждания?

Защо културната досъпност е важна за музеите и художествените галерии? Кои са нейните аспекти? И как да я постигнем? На тези въпроси търсим отговори в проекта „Curability – Равен достъп до култура“ (2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420). Като част от него...
Как 3D принтирането може да подпомогне арт предприемачеството и достъпа до култура за всички?

Как 3D принтирането може да подпомогне арт предприемачеството и достъпа до култура за всички?

Защо 3D дизайнът и принтирането са толкова важни за достъпа до култура в музеите и художествените галерии? Как можем да ги използваме за децентрализирано производство на музейни артефакти и на реплики на художествени творби? А за арт предприемачество и принтиране на...
Как да използваме силата на изкуството за повишаване на креативността и ангажираността в онлайн среда?

Как да използваме силата на изкуството за повишаване на креативността и ангажираността в онлайн среда?

Как артистичните и творчески дейности могат да направят онлайн обучителните сесии и работните срещи по-забавни и ангажиращи? И как могат да помогнат за намаляване на т.нар. „екранна умора“ и стрес и за повишаване на усещането за екипност? Като част от проекта ни „T4T...
Как да подкрепим специалистите и обучителите в сферата на психологическата помощ да развият професионалните си компетенции и умения за фасилитиране и кризисен мениджмънт в контекста на извънредни ситуации?

Как да подкрепим специалистите и обучителите в сферата на психологическата помощ да развият професионалните си компетенции и умения за фасилитиране и кризисен мениджмънт в контекста на извънредни ситуации?

Това е във фокуса на проекта „Ранна психологическа интервенция“ (2020-1-PL-KA202-082075), финансиран по програма „Еразъм+“. Основните целеви групи са психолози, психотерапевти и психоаналитици, които се интересуват от развиване на знания, умения и компетенции за...