Могат ли обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на обучаемите с ментални или интелектуални затруднения и увреждания? И какви модели, техники и подходи могат да използват в работата си?

Могат ли обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на обучаемите с ментални или интелектуални затруднения и увреждания? И какви модели, техники и подходи могат да използват в работата си?

Това са темите, върху които се фокусираме в новия си проект “COPE – Подпомагане на обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на проблемни обучаеми” (2022-1-ES01-KA220-ADU-000088918). Партньорите са от Испания, България, Литва, Гърция и Италия и...
Доколко музеите и галериите са достъпни за хората с увреждания – каква е ситуацията в България?

Доколко музеите и галериите са достъпни за хората с увреждания – каква е ситуацията в България?

Достъпът до култура е присъщо човешко право. Но доколко хората с различни видове увреждания – физически, зрителни, слухови, интелектуални, имат възможност наистина да се докоснат до културно-историческото наследство? И доколко експертите, които работят в музеите и...
Могат ли възрастните хора да бъдат активни по „зелените“ теми? И как да им помогнем да намерят интересни креативни дейности, чрез които да останат активни и социално ангажирани?

Могат ли възрастните хора да бъдат активни по „зелените“ теми? И как да им помогнем да намерят интересни креативни дейности, чрез които да останат активни и социално ангажирани?

Тези въпроси са във фокуса на новия ни проект “SenGA – Възрастни хора за зелени инициативи – от ръцете, през ума до душата” (2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169). Партньорството включва 6 организации от 5 европейски държави – Българско училище за политика „Димитър Паница“...
Как по-ефективно да подпомагаме семействата на хора с деменция? И как да включим обучителите в процеса и да подобрим знанията и уменията им в тази сфера?

Как по-ефективно да подпомагаме семействата на хора с деменция? И как да включим обучителите в процеса и да подобрим знанията и уменията им в тази сфера?

Това са основните въпроси, върху които се фокусира проектът „MYH4D – Move your Hands for Dementia – „Да раздвижим ръце в полза на хората с деменция“ (2020-1-IT02-KA204-079434). Целта му е да подкрепи обучители на възрастни как по-добре да подпомагат здравните...