Как да окуражим обучителите на възрастни хора и самите възрастни хора да се включват в различни творчески и приложни дейности и в такива по креативно рециклиране, както и в инициативи за учене през целия живот? И как да им дадем необходимите знания и умения да станат предприемачи, независимо от напредването на възрастта?

Това са темите, върху които се фокусираме в новия ни проект “Креативни възрастни хора – да бъдем активни, да бъдем творци и да вдъхновяваме околните” (2023-1-LT01-KA220-ADU-000155789). Партньори са: VSI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) от Литва, Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ от България, L’associació del Taller Baix Camp от Испания, ASSET BASILICATA – Azienda speciale della Camera di Commercio della Basilicata от Италия и Community Development Institute (CDI) от Република Северна Македония.

Дългосрочната цел на проекта е да създаде възможности за активно остаряване и социализация на хората на възраст 60+ години чрез включването им в артистични и приложни дейности, базирани на креативното рециклиране, и в инициативи за учене през целия живот. По този начин искаме да окуражим обучителите на възрастни хора и самите хора в напреднала възраст да бъдат креативни, да им дадем необходимите знания и умения да станат обучители на своите връстници и агенти на промяната и да ги вдъхновим да превърнат своите творчески начинания в предприемачески инициативи.

В рамките на проекта ще:

  1. Създадем дигитален Компас в 2 части:
  • ЧАСТ 1) Особености на обучението на по-възрастните хора в различни обучителни среди и формати, как да ги ангажираме като обучители на други възрастни хора и как да ги включваме в артистични и творчески дейности и в такива по креативно рециклиране;
  • ЧАСТ 2) Основи на предприемачеството и как да станем предприемачи с напредването на възрастта.
  1. Сформираме местни промоционални екипи във всички партньорски държави и ще организираме Международно обучение на обучители на възрастни хора, на което ще представим разработения Компас, ще мотивираме включените възрастни хора и техните обучители да станат агенти на промяната и ролеви модели и ще съберем идеи за практически дейности, които ще бъдат включени в Каталога с артистични и приложни дейности, базирани на креативното рециклиране и подходящи за възрастни хора.
  2. Създадем дигитален Каталог с артистични и приложни дейности, базирани на креативното рециклиране и подходящи за възрастни хора и ще организираме работилници във всяка партньорска страна, по време на които възрастните хора ще могат да реализират на практика предложените дейности, като напр. изработване на артистични колажи от природни материали, лесни приложни дейности, креативно рециклиране, изработване на лесни декоративни предмети от рециклирани материали, направа на картини от природни материали (напр. растения, кафе и др.), работа с естествени материали (като листа, камъчета, растения, дървени парчета и пр.). Работилниците ще бъдат видеозаснимани и ще бъде изготвена видео книга „От креативните възрастни хора за креативните възрастни хора“, която ще формира практическата част на Каталога.
  3. Организираме местни изложения или изложби с произведенията от работилниците и дигитална изложба на европейско ниво с творбите на креативните и вдъхновени възрастни хора, включени в проекта, както и серия от мултипликационни срещи във всички парньорски страни, на които да представим резултатите от проекта, разработените материали и постиженията.

За повече информация следете фейсбук профила на Студиото и интеренет страницата на проекта на https://www.creativeseniors.eu/.

Проектът “Креативни възрастни хора – да бъдем активни, да бъдем творци и да вдъхновяваме околните” (2023-1-LT01-KA220-ADU-000155789) е съ-финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС, чрез Литовската национална агенция.

   2023-1-LT01-KA220-ADU-000155789   

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.