Как да подкрепим специалистите и обучителите в сферата на психологическата помощ да развият професионалните си компетенции и умения за фасилитиране и кризисен мениджмънт в контекста на извънредни ситуации?

Как да подкрепим специалистите и обучителите в сферата на психологическата помощ да развият професионалните си компетенции и умения за фасилитиране и кризисен мениджмънт в контекста на извънредни ситуации?

Това е във фокуса на проекта „Ранна психологическа интервенция“ (2020-1-PL-KA202-082075), финансиран по програма „Еразъм+“. Основните целеви групи са психолози, психотерапевти и психоаналитици, които се интересуват от развиване на знания, умения и компетенции за...
Могат ли обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на обучаемите с ментални или интелектуални затруднения и увреждания? И какви модели, техники и подходи могат да използват в работата си?

Могат ли обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на обучаемите с ментални или интелектуални затруднения и увреждания? И какви модели, техники и подходи могат да използват в работата си?

Това са темите, върху които се фокусираме в новия си проект “COPE – Подпомагане на обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на проблемни обучаеми” (2022-1-ES01-KA220-ADU-000088918). Партньорите са от Испания, България, Литва, Гърция и Италия и...
Могат ли възрастните хора да бъдат активни по „зелените“ теми? И как да им помогнем да намерят интересни креативни дейности, чрез които да останат активни и социално ангажирани?

Могат ли възрастните хора да бъдат активни по „зелените“ теми? И как да им помогнем да намерят интересни креативни дейности, чрез които да останат активни и социално ангажирани?

Тези въпроси са във фокуса на новия ни проект “SenGA – Възрастни хора за зелени инициативи – от ръцете, през ума до душата” (2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169). Партньорството включва 6 организации от 5 европейски държави – Българско училище за политика „Димитър Паница“...
Как по-ефективно да подпомагаме семействата на хора с деменция? И как да включим обучителите в процеса и да подобрим знанията и уменията им в тази сфера?

Как по-ефективно да подпомагаме семействата на хора с деменция? И как да включим обучителите в процеса и да подобрим знанията и уменията им в тази сфера?

Това са основните въпроси, върху които се фокусира проектът „MYH4D – Move your Hands for Dementia – „Да раздвижим ръце в полза на хората с деменция“ (2020-1-IT02-KA204-079434). Целта му е да подкрепи обучители на възрастни как по-добре да подпомагат здравните...
Продължаваме да помагаме на възрастни хора с деменция да се докоснат до красивия свят на изкуството

Продължаваме да помагаме на възрастни хора с деменция да се докоснат до красивия свят на изкуството

За втора поредна година се включваме в проект на Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ за организиране на виртуални културни разходки из световни и български музеи и галерии. В тях представяме картини от известни български и чужди художници. А любознателната...