За креативността и нестандартното мислене

ЗА КРЕАТИВНОСТТА И НЕСТАНДАРТНОТО МИСЛЕНЕ

Какво е креативността и как се ражда?

 

Енциклопедия Британика определя креативността като „способност да правим или създаваме нещо ново – ново решение на проблем, нов метод или уред, нов творчески продукт или форма“ .

Тя също така означава да виждаме заобикалящия ни свят по нов начин, да търсим (и намираме) скрити връзки между на пръв поглед несвързани неща и да откриваме нови и новаторски решения към рутинните ежедневни проблеми и задачи.

Но креативността не е само да измислим новата идея, а и да намерим начин как да я реализираме на практика. Така ние не само натрупваме нов опит, но и се учим „в движение“.

Всеки има интерес да развива креативността си, без значение с какво се занимава в ежедневието си.

Но как можем да излезем от рутината и да променим начина си на мислене, така че да „настроим“ мозъка си на вълна „откривателство“?

ЗА КРЕАТИВНОСТТА И НЕСТАНДАРТНОТО МИСЛЕНЕ
ЗА КРЕАТИВНОСТТА И НЕСТАНДАРТНОТО МИСЛЕНЕ

Ето няколко полезни начина, чрез които да стимулираме този процес:

  • Търсене на връзки и асоциации – между въпроси, проблеми или идеи от несвързани на пръв поглед области, както и на нови и нестандартни връзки между познати неща;
  • Наблюдение – колкото повече усвояваме навика да гледаме внимателно, толкова повече неща започваме да „виждаме“ – независимо дали става въпрос за картина, ежедневна задача, работен процес, поведение на клиент или доставчик, отношения с хората около нас, а дори и собственото ни поведение и начина, по който правим нещата и решаваме проблемите;
  • Срещи с нови хора – особено, ако работят в различни от нас области или имат различен от нашия светоглед;
  • Задаване на въпроси – това ще ни накара да погледнем „навътре“, дори за ясни и добре познати на пръв поглед неща;
  • Експериментиране и усвояване на нови знания и умения – като придобиваме опит в сфера, която ни е нова и непозната, за да пробудим нестандартното си мислене и да излезем извън шаблона.

 

Кога мислим стандартно и как да провокираме нестандартното си мислене?

Обикновено, когато се изправим пред някаква задача или проблем, първата ни реакция е да направим нещата по начина, по който винаги досега сме ги правили. В някои сфери на бизнеса и за някои работните процеси спазването на процедурите е не просто обичайна практика, а е направо задължително. Но дали това е правилният подход във всяка ситуация?

Когато мислим стандартно, ние прилагаме модела „това е проблемът, а това – решението“, без да вземаме предвид дали всъщост това е най-доброто или най-ефективното решение. В този случай ние просто следваме рутината – защото това е изпитано, по-лесно, по-безопасно и пр.

ЗА КРЕАТИВНОСТТА И НЕСТАНДАРТНОТО МИСЛЕНЕ
ЗА КРЕАТИВНОСТТА И НЕСТАНДАРТНОТО МИСЛЕНЕ

Но ако искаме да постигнем нещо повече и да потърсим нови предизвикателства, трябва да променим начина си на мислене, да „излезем от рамката“ и да опитаме радикално нов подход или решение на проблема или задачата, пред които сме изправени.

И тогава – като че ли изведнъж пред нас се появява цяла палитра от възможности. И започваме да виждаме ситуацията в нова светлина, откриваме нови аспекти на задачата или проблема, които до тогава са оставали незабелязани. Което отприщва и лавината на креативността.

Когато мислим нестандартно, сме по-отворени към новите неща, по-любознателни и пълни с идеи. Като новатори не се страхуваме да предизвикваме установените процеси и виждаме пред себе си не проблеми, а възможности. Така нестандартното, креативно и иновативно мислене ни помагат да бъдем по-успешни в работата си, в бизнеса и в живота като цяло.