Актуално

Продължаваме да помагаме на възрастни хора с деменция да се докоснат до красивия свят на изкуството

Продължаваме да помагаме на възрастни хора с деменция да се докоснат до красивия свят на изкуството

Как да представяме културно-историческото наследство на хората с увреждания? И как да подпомогнем експертите, работещи в музеи и художествени галерии, в тази задача?

Как да представяме културно-историческото наследство на хората с увреждания? И как да подпомогнем експертите, работещи в музеи и художествени галерии, в тази задача?

Защо многообразието на работното място и в живота са важни за нас?

Защо многообразието на работното място и в живота са важни за нас?

Как да повишим креативността и да създадем и поддържаме ефективна групова динамика в онлайн обучителна среда?

Как да повишим креативността и да създадем и поддържаме ефективна групова динамика в онлайн обучителна среда?

Разнообразете неформалните виртуални срещи на екипа!

Разнообразете неформалните виртуални срещи на екипа!

“Майндфулнес*2” – Програма за намаляване симптомите на стреса и прегарянето на работното място

“Майндфулнес*2” – Програма за намаляване симптомите на стреса и прегарянето на работното място

Да дадем възможост на възрастните хора с деменция да се докоснат до красивия свят на изкуството

Да дадем възможост на възрастните хора с деменция да се докоснат до красивия свят на изкуството

Как да помогнем на близки с увреждания или деменция да се докоснат до изкуството?

Как да помогнем на близки с увреждания или деменция да се докоснат до изкуството?

Защо много често модерното изкуство ни се струва грозно?

Защо много често модерното изкуство ни се струва грозно?

Организирайте си творческо предизвикателство, за да намалите стреса от социалната изолация

Организирайте си творческо предизвикателство, за да намалите стреса от социалната изолация