Предприемачески умения за творчески настроени хора

За кого e подходящо?

За млади творци – хора на изкуството, дизайнери, занаятчии, които искат да пробват силите си реализирайки самостоятелна кариера.

Както и за онези, които имат творчески идеи и искат да ги реализират като част от свободното си време (а може би в бъдеще да ги превърнат и в собствен бизнес)

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ТВОРЧЕСКИ НАСТРОЕНИ ХОРА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ТВОРЧЕСКИ НАСТРОЕНИ ХОРА

Какво правим?

  • Тематичен коучинг и обучения по предприемачески умения в сферата на творческите дейности и развитие на личностните компетенции (презентация, продажби, преговори, подготовка и управление на проекти и процеси, подготовка на CV, професионално портфолио и явяване на интервю за работа и др);
  • Работа в мрежи и изграждане на международни партньорства;
  • Подготовка на проектни предложения в сферата на културата и творческите дейности, в т.ч. обучения, обмени и пр.

Използвани методи:

  • Индивидуални занимания или работа в малки групи (3-5 човека);
  • Коучинг и менторинг;
  • Практически обучения и работни сесии;
  • Разработване на практически обучителни проекти за различните теми, което позволява на участниците да комбинират теорията и практиката и да използват обучението като първа крачка към разработването на собствения си творчески проект.

Формат: Онлайн или присъствено

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ТВОРЧЕСКИ НАСТРОЕНИ ХОРА