Предприемачески умения за творчески настроени хора

За кого e подходящо?

 • За млади творци – хора на изкуството, дизайнери, занаятчии, които искат да пробват силите си за самостоятелна кариера. Както и за онези, които имат творчески идеи и искат да ги реализират като част от свободното си време (а може би в бъдеще да ги превърнат и в собствен бизнес);
 • За културни и образователни институции, които вярват в необходимостта от равен достъп до култура.
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ТВОРЧЕСКИ НАСТРОЕНИ ХОРА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ТВОРЧЕСКИ НАСТРОЕНИ ХОРА

Какво правим?

 • Тематичен коучинг и обучения по предприемачески умения в сферата на творческите дейности и развитие на личностните компетенции (презентация, продажби, преговори, подготовка и управление на проекти и процеси, подготовка на CV, професионално портфолио и явяване на интервю за работа и др);
 • Работа в мрежи и изграждане на международни партньорства;
 • Подготовка на проектни предложения в сферата на културата и творческите дейности, в т.ч. обучения, обмени и пр;
 • Подкрепа за културни институции и творци как да направят услугите, които предоставят, достъпни за различни видове посетители, в т.ч. такива с увреждания.

Използвани методи:

 • Индивидуални занимания и работа в малки групи (3-5 човека);
 • Коучинг и менторинг;
 • Практически обучения и работни сесии;
 • Разработване на практически обучителни проекти по различни теми, което позволява на участниците да комбинират теорията и практиката и да използват обучението като първа крачка към развиване на собствения си творчески проект;
 • Консултиране за разработване на проекти и изготвяне на обучителни и други ресурси в сферата на равния достъп до култура.

Формат: Онлайн или присъствено

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ТВОРЧЕСКИ НАСТРОЕНИ ХОРА