Да събудим
креативността си

Идеите са навсякъде около нас. Но често – дали защото е по-лесно да правим нещата по добре познатите начини, или защото сме „зациклили“ в рутината, се оставяме на течението. А така креативността ни закърнява.

Искате ли да събудите творческото си начало и да си върнете креативността?

За това ще ви помогнат нашите програми:

БЪРЗИ СЕСИИ ЗА КРЕАТИВНОСТ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО
БЪРЗИ СЕСИИ ЗА КРЕАТИВНОСТ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО

Програма „От дървото към гората

Включва бързи сесии за креативност чрез осъзнато възприемане на изкуството. Предлагаме я в два формата – индивидуални или групови сесии.

Целта й е да ви помогне да разчупите стереотипите, да излезете от рутината и еднотипните подходи към задачите и да се научите как да правите нови връзки между отделните елементи (дървото) и голямата картина (гората).

Прочетете повече за Програмата "От дървото към гората"

Подходяща е за хора, които някак си са блокирали в еднообразни идеи и рутинни задачи и искат да развият своята креативност и критично, нестандартно и асоциативно мислене. Както и за онези, които искат да се научат как да намират нови и гъвкави подходи към ежедневните проблеми в работата и живота.

Програмата е полезна и за работни екипи, които искат да експериментират с нови решения на ежедневните проблеми и да открият нови начини как да работят с колеги и клиенти.

Какво правим по време на сесиите?

 • Кратки занимателни изкуствоведски обзори на 2 до 3 тематично подбрани картини, техните автори, периоди и стилове;
 • Занимателни игрови формати какво да „гледаме“ и „виждаме“ в една картина;
 • Пъзели и други игри за сравнение между представените картини с фокус върху общите и различните неща в тях;
 • Занимателни групови игри за упражняване на презентационните, комуникативните и продажбените умения в различна от ежедневието среда, при което се отключва креативното, нестандартно и асоциативно мислене и се излиза от рутината на работния делник;
 • Фокусирани дискусии как всичко това се свързва с ежедневието и с работните задачи, за да сме по-креативни и успешни в личен план и като членове на работния екип при решаването на ежедневните задачи.

ПО ЖЕЛАНИЕ: могат да се добавят практически творчески дейности, като тематични колажи и композиции, визуален и наративен сторителинг и др.

Какво получавате накрая?

 • Излизате от рутината на първия поглед към нещата и започвате да провокирате самите себе си за нови връзки и асоциации отвъд шаблоните;
 • Научавате се да гледате критично, да сте изобретателни и да разчупвате стереотипите, за да отключите креативността и нестандартното си мислене;
 • Екипите излизат от рутината на добре познатите подходи към задачите и отключват креативния си дух. Членовете им започват да са по-изобретателни и разчупват стереотипите в ежедневната си работа;
 • Чрез анализа на елементите на дадена картина виждате колегите си и хората около вас в нова светлина и се научавате да свързвате отделните елементи и да виждате цялото в ситуацията.

Формат: Онлайн или присъствено

Програма „Не-творецът в мен“

В основата й е индивидуалната творческа енергия на всеки – независимо дали е професионален творец или любител. А също и идеята за устойчиво живеене, креативно рециклиране и кръгова икономика.

Разработена е специално за непрофесионални творци и любители, които обичат да се занимават с приложни изкуства, имат сръчни ръце и искат да преоткрият творческия си потенциал.

Прочетете повече за Програмата „Не-творецът в мен“

Програмата комбинира 4 модула под формата на творчески предизвикателства. Първите два са посветени на основните принципи на кръговата икономика, креативното рециклиране и особеностите на работа с различни видове материали. Вторите два модула са практически и участниците могат сами да изработят свой продукт, като креативно рециклират собствена дреха, шал, кутия или друг предмет по техен избор.

По време на Програмата поощряваме участниците активно да обсъждат помежду си различни идеи и да провокират както собствената си креативност, така и да се обогатяват от предложенията и опита на другите.

Какво правим по време на творческите предизвикателства?

 • Научаваме повече за устойчивото живеене, креативното рециклиране и кръговата икономика;
 • Учим се как можем да освежим и да използваме отново любим предмет, така че да намалим купчините от боклук, които ни заливат от всякъде;
 • Провокираме сръчността и креативната си енегрия;
 • Учим се от другите и разчуваме стереотипите си;
 • И разбира се – запознаваме се с нови хора и идеи.

Какво получавате накрая?

 • Излизате от рутината и започвате да провокирате себе си за нови връзки и асоциации отвъд добре познатите неща и предмети;
 • Научавате се да сте изобретателни и да живеете по-екологично и устойчиво;
 • Подобрявате сръчността си (т.нар. „фина моторика“), което намалява стреса, забавя стареенето и спомага за превенция на различни заболявания (като професионално прегаряне, деменция, алцхаймер и пр.);
 • И не на последно място – давате втори живот на любимите вещи – дреха, шал, кутия и още много неща, и продължавате да ги използвате и да им се радвате по нов и различен начин.

Формат: Онлайн или присъствено

БЪРЗИ СЕСИИ ЗА КРЕАТИВНОСТ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО