Бързи сесии за креативност чрез изкуство

За кого са подходящи?

Сесиите се предлагат в два формата:

 • като индивидуални занимания – за хора, които някак си са блокирали в еднообразни идеи и рутинни задачи и искат да развият своята креативност и критично, нестандартно и асоциативно мислене. Както и за онези, които искат да се научат как да намират нови и гъвкави подходи към ежедневните проблеми в работата и живота;
 • като групови занятия, под формата на team refreshers„От дървото към гората“, които помагат на работните екипи да разчупят стереотипите, да излязат от рутината и еднотипните подходи към задачите и да правят нови връзки между отделните елементи (дървото) на голямата картина (гората). Подходящо е и за онези, които искат да експериментират с нови решения на ежедневните проблеми и да открият нови начини как да работят с колеги и клиенти.
БЪРЗИ СЕСИИ ЗА КРЕАТИВНОСТ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО
БЪРЗИ СЕСИИ ЗА КРЕАТИВНОСТ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО

Какво правим по време на сесията?

 • Кратки занимателни изкуствоведски обзори на 2 до 3 тематично подбрани картини, техните автори и периоди/стилове;
 • Занимателни игрови формати какво да „гледаме“ и „виждаме“ в една картина;
 • Пъзели и други игри за сравнение между представените картини с фокус върху общите и различните неща в тях;
 • Занимателни групови игри за упражняване на презентационните, комуникативните и продажбените умения в различна от ежедневието среда, при което се отключва креативното, нестандартно и асоциативно мислене и се излиза от рутината на работния делник;
 • Фокусирани дискусии как всичко това се свързва с ежедневието ни и с работните ни задачи, за да сме по-креативни и успешни в личен план и като членове на работния екип при решаването на ежедневните задачи.
 • нови начини как да работят с колеги и клиенти.

ПО ЖЕЛАНИЕ: могат да се добавят практически творчески активности, като тематични колажи и композиции от картини, визуален и наративен сторителинг и др.

Какво получаваме накрая:

 • Излизаме от рутината на първия поглед към нещата и започваме да провокираме самите себе си за нови връзки и асоциации отвъд шаблоните;
 • Научаваме се да гледаме критично, да сме изобретателни и да разчупваме стереотипите, за да отключим креативността и нестандартното си мислене;
 • Екипите излизат от рутината на добре познатите подходи към задачите и отключват креативния си дух. Членовете им започват да са по-изобретателни и разчупват стереотипите в ежедневната си работа;
 • Чрез анализа на елементите на дадена картина виждаме колегите си и хората около нас в нова светлина и се научаваме да свързваме отделните елементи и да виждаме цялото в ситуацията.

Продължителност: между 60 и 120 мин (в зависимост дали има допълнителни активности и практическа работа)

Формат: Онлайн или присъствено

БЪРЗИ СЕСИИ ЗА КРЕАТИВНОСТ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО