За изкуството и какво ни дава то

Казват, че изкуството е прозорец към душата. Чрез него ние изразяваме себе си, но същевременно можем да „надникнем“ и в душите на околните.

ЗА ИЗКУСТВОТО И КАКВО НИ ДАВА ТО

Обикновено чрез произведенията си творците искат да покажат своето вътрешно усещане за нещата, с които се сблъскват, говорят за дилемите, пред които се изправят – лично те или всички ние – като общество. Когато се опитаме да „влезем“ в посланието на художника, можем по-добре да се свържем с проблемите, които той или тя поставя. Така изкуството придава смисъл на заобикалящия ни свят и ни помага по-добре да разбираме самите себе си и хората около нас.

При него няма „правилно“ или „неправилно“, „вярно“ или „грешно“. То е нещо много субективно и зависи от личните вкусове и предпочитания на човека. Всеки има своите отговори и сам за себе си стига до смисъла на нещата. Затова и една и съща творба „говори“ на всеки от нас по различен начин, има различно значение и всеки може да открие „своето“ важно послание, на базата на собствения си опит и светоглед.

Разбира се, има хора с огромен талант, но далеч не всеки може да рисува, пее или танцува. Затова пък всеки от нас притежава въображение, което може да „отключи“ и да използва – както в работата си, така и в ежедневието.

ЗА ИЗКУСТВОТО И КАКВО НИ ДАВА ТО
ЗА ИЗКУСТВОТО И КАКВО НИ ДАВА ТО

Когато се научим как да „гледаме“ произведенията на изкуството и да „разчитаме“ посланията, закодирани в тях, ще можем да си ги „преведем“ на по-разбираем език и да видим „своята собствена картина“ – онази, която можем да разкажем чрез образи, символи, форми и цветове. И която отразява вътрешния ни свят и това, което е важно за нас. Осъзнатото възприемане на изкуството ни помага да „отворим сетивата си“, учи ни да чуваме другите гледни точки и да сме по-креативни. Но и ни показва, че има повече от един начин да виждаме света и процесите около нас.

Така можем да „отключим“ своето творческо и аналитично мислене и да развием критичен поглед към на пръв поглед несъвместимите неща. И да видим (и направим) нови и неподозирани връзки между ежедневните задачи.

Но и да спрем, да се презаредим и да продължим напред – с нови сили и с нови идеи.

Именно тези неща ни помага да усетим и преживеем обучението, вдъхновено от изкуството.