Могат ли възрастните хора да бъдат активни по „зелените“ теми? И как да им помогнем да намерят интересни креативни дейности, чрез които да останат активни и социално ангажирани?

Тези въпроси са във фокуса на новия ни проект “SenGA – Възрастни хора за зелени инициативи – от ръцете, през ума до душата” (2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169). Партньорството включва 6 организации от 5 европейски държави – Българско училище за политика „Димитър Паница“ и Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ от България, Forum CSRD от Република Северна Македония, Adam Mickiewicza University от Полша, ASSET BASILICATA от Италия и STP Consulting от Испания.

Дългосрочната цел на проекта е да се повиши осведомеността на възрастните хора и на експертите и обучителите, работещи с тях, за рециклирането, кръговата икономика, „зелените“ и екологични решения и да се създадат подходящи обучителни ресурси в тази сфера, за да се подпомогне активното остаряване и социалното включване на възрастните поколения.

По време на проекта ще:

 1. Разработим интерактивен Обучителен наръчник как да ангажираме възрастните хора в креативно рециклиране и „зелени“ дейности, който ще съдържа всички материали и продукти, изготвени в рамките на проекта;
 2. Разработим Насоки как да ангажираме възрастните хора в неформално обучение по темите за рециклирането и кръговата икономика. Те ще включват 2 части:
  • Основни принципи на опазването на околната среда, устойчивостта, рециклирането и кръговата икономика;
  • Създаване на подходяща обучителна среда за възрастни обучаеми (60+) и основни принципи на ефективното ангажиране на възрастни хора в образователни и местни инициативи;
 3. Създадем Ресурсна библиотека с добри практики и примери за местни екологични и творчески дейности, инициирани и организирани от възрастни хора;
 4. Създадем 6 комплекта с практически дейности за креативно рециклиране и кръгова икономика, подходящи за възрастни хора. Всеки комплект ще включва 3 дейности за креативно рециклиране на различни по вид ресурси, с които представителите на целевата група могат лесно да работят. Това могат да бъдат плат и дрехи, метални елементи, CD и DVD, пластмаса, хартия и картон, дървен материал и части от мебели, стъклени части и предмети, огледала и др. Дейностите могат да включват шиене, бродиране, дърворезба, сглобяване или други подходящи приложни дейности;
 5. Разработим допълнителен модул с 3 урока как да превърнем дейности по приложно изкуство в предприемаческо начинание;
 6. Проведем 10 креативни ателиета за пилотно тестване на разработените комплекти с практически дейности по креативно рециклиране. Те ще бъдат заснети и ще бъде създадена серия от кратки видеа с конкретни примери на креативни „зелени“ дейности, следвайки модела „ОТ ВЪЗРАСТНИ ЗА ВЪЗРАСТНИ“;
 7. Положим началото на неформална мрежа от „ВЪЗРАСТНИ ПОСЛАНИЦИ НА ЗЕЛЕНАТА ИДЕЯ“ и обучители на възрастни хора.

Резултатите, които искаме да постигнем, са:

 1. Да повишим осведомеността на възрастните хора и на експертите и обучителите, работещи с тях, по темите за рециклирането, кръговата икономика и „зелените“ и екологични решения;
 2. Да им предоставим интерактивен Обучителен наръчник как да ангажираме възрастните хора в креативно рециклиране и „зелени“ дейности и Насоки как да ангажираме възрастните хора в неформално обучение по темите за рециклирането и кръговата икономика;
 3. Да им дадем различни ресурси, лесни за използване дейности и кратки видеа с конкретни примери за креативно рециклиране, подходящи за възрастни хора;
 4. Да промотираме концепцията за активното остаряване и „зелените“ решения и ще окуражим възрастните хора да станат посланици на идеята сред своите връстници.

За повече информация следете фейсбук профила на Студиото и интернет страницата на проекта на www.activegreenseniors.eu

Проектът “SenGA – Възрастни хора за зелени инициативи – от ръцете, през ума до душата” (2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169) е съ-финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС.

        2022-1-BG01-KA220-ADU-000085169       

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.