Как по-ефективно да подпомагаме семействата на хора с деменция? И как да включим обучителите в процеса и да подобрим знанията и уменията им в тази сфера?

Това са основните въпроси, върху които се фокусира проектът „MYH4D – Move your Hands for Dementia – „Да раздвижим ръце в полза на хората с деменция“ (2020-1-IT02-KA204-079434). Целта му е да подкрепи обучители на възрастни как по-добре да подпомагат здравните работници, които работят с роднините на хора с деменция и техните семейства. Партньорството се състои от организации и институции от седем държави – Azienda Sanitaria Locale TO3 (Италия), OCMW Kortrijk (Белгия), Фондация „Състрадание Алцхаймер – България“ (България), Emphasys Centre (Кипър), University of Peloponnese (Гърция), Pixel (Италия), Zveza Drustev Upokojencev Slovenije (Словения) и Instituto Etica Clinica Francisco Valles (Испания).

Радваме се, че и Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ се присъедини към проекта като асоцииран партньор.

Основните резултати, които бяха постигнати, са:

  • Разработване на oнлайн обучителен курс, тип MOOC, „Бъдете свързани”, насочен към предоставяне на инструменти за обучители на възрастни за подобряване на техните компетенции по темата за деменцията и повишаване на общата здравна грамотност в тази област;
  • Изграждане на Общност от практикуващи обучители на възрастни, която цели да споделя текущи обучения и полезна информация за хора с деменция и техните болногледачи в семейна среда;
  • Изготвяне на препоръки и насоки за вземащите решения и за обучителите с цел създаване на устойчиви образователни стратегии и политики, свързани с темата за деменцията.

Повече информация за безплатния обучителен курс „Бъдете свързани“ можете да намерите тук.

Ако искате да се включите в онлайн курса и да получите сертификат, можете да се запишете тук.

Повече информация за проекта можете да намерите на неговата интернет страница.

Проектът „MYH4D – Move your Hands for Dementia – „Да раздвижим ръце в полза на хората с деменция“ (2020-1-IT02-KA204-079434) е финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС.

 

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.