Как 3D принтирането може да подпомогне арт предприемачеството и достъпа до култура за всички?

Защо 3D дизайнът и принтирането са толкова важни за достъпа до култура в музеите и художествените галерии? Как можем да ги използваме за децентрализирано производство на музейни артефакти и на реплики на художествени творби? А за арт предприемачество и принтиране на 3D реплики на културни и музейни атрефакти?

На тези въпроси търсим отговори в проекта „Curability – Равен достъп до култура“ (2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420).

Като част от него разработихме набор от обучителни ресурси по темата за 3D дизайна и принтирането и тяхното приложение в културните институции, за да се повиши достъпът до културното наследство за хората с увреждания. Можете да ги намерите на неговата интернет страница на адрес: www.curability.eu

Но ако искате да разшитите познанията си по темата, подготвихме допълнителен модул – „Ползи от използването на 3D принтирането за предприемачество в областта на изкуството и за децентрализирано производство“

В него можете да намерите практически насочена и полезна информация за:

  • Конкретни примери за използване на 3D принтиране за децентрализирано производство на музейни артефакти и реплики на художествени творби;
  • Примери за безплатни онлайн библиотеки, където творците, музеите и художествените галерии модат да намерят модели за 3D принтиране;
  • Полезни учебни видеа и материали как 3D принтирането може да се използва за арт предприемачество и за децентрализирано производство на културни артефакти (на английски език);
  • Пътеводител как да приложите 3D принтирането на артефакти на практика;

А също така и:

  • Въпроси за самооценка за ползите и възможностите за използване на 3D реплики на културни и музейни артефакти;
  • Практически упражнения, с които да проверите знанията си.

Проектът “CURABILITY – Cultural Accessibility” (2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420) е финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС чрез Испанската Национална агенция.

2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420

 

 

 

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.