Как да създадем онлайн изложба с произведения на изкуството, която е достъпна за хора с увреждания?

Как да създадем онлайн изложба с произведения на изкуството, която е достъпна за хора с увреждания?

Защо културната досъпност е важна за музеите и художествените галерии? Кои са нейните аспекти? И как да я постигнем? На тези въпроси търсим отговори в проекта „Curability – Равен достъп до култура“ (2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420). Като част от него...
Как 3D принтирането може да подпомогне арт предприемачеството и достъпа до култура за всички?

Как 3D принтирането може да подпомогне арт предприемачеството и достъпа до култура за всички?

Защо 3D дизайнът и принтирането са толкова важни за достъпа до култура в музеите и художествените галерии? Как можем да ги използваме за децентрализирано производство на музейни артефакти и на реплики на художествени творби? А за арт предприемачество и принтиране на...