Доколко музеите и галериите са достъпни за хората с увреждания – каква е ситуацията в България?

Доколко музеите и галериите са достъпни за хората с увреждания – каква е ситуацията в България?

Достъпът до култура е присъщо човешко право. Но доколко хората с различни видове увреждания – физически, зрителни, слухови, интелектуални, имат възможност наистина да се докоснат до културно-историческото наследство? И доколко експертите, които работят в музеите и...