Как да използваме силата на изкуството за повишаване на креативността и ангажираността в онлайн среда?

Как да използваме силата на изкуството за повишаване на креативността и ангажираността в онлайн среда?

Как артистичните и творчески дейности могат да направят онлайн обучителните сесии и работните срещи по-забавни и ангажиращи? И как могат да помогнат за намаляване на т.нар. „екранна умора“ и стрес и за повишаване на усещането за екипност? Като част от проекта ни „T4T...