Силата на изкуството за овладяване на агресивно поведение и за управление на стреса