Как да създадем онлайн изложба с произведения на изкуството, която е достъпна за хора с увреждания?

Защо културната досъпност е важна за музеите и художествените галерии? Кои са нейните аспекти? И как да я постигнем?

На тези въпроси търсим отговори в проекта „Curability – Равен достъп до култура“ (2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420).

Като част от него разработихме набор от обучителни ресурси по темата за културната достъпност и различните й измерения. Можете да ги намерите на неговата интернет страница на адрес: www.curability.eu

Но ако искате да разшитите познанията си по темата, подготвихме допълнителен материал, който нагдражда модула Как да създадете онлайн изложба с произведения на изкуството, която е достъпна за хора с увреждания“

В него можете да намерите практически насочена и полезна информация за:

  • Конкретни примери как може виртуално да се представи достъпна художествена изложба;
  • Най-често срещаните грешки при дигитализацията и осигуряването на виртуална достъпност на изложбите;
  • Ключовите компоненти на успешната онлайн изложба;
  • Полезни учебни видеа за софтуерни програми и инструменти, с които може да се направи дизайн и да се създават виртуални изложби (на английски език);
  • Примери за безплатни инструменти с отворен код как да създадем виртуална изложба или дигитален архив или колекция;
  • Пътеводител как да създадем онлайн изложба, достъпна за хора с увреждания;

А също така и:

  • Полезни материали по темата за допълнително четене (на английски език);
  • Практически упражнения, с които да проверите знанията си.

Проектът “CURABILITY – Cultural Accessibility” (2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420) е финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС чрез Испанската Национална агенция.

2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420

 

 

 

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.