Как да използваме силата на изкуството за повишаване на креативността и ангажираността в онлайн среда?

Как артистичните и творчески дейности могат да направят онлайн обучителните сесии и работните срещи по-забавни и ангажиращи? И как могат да помогнат за намаляване на т.нар. „екранна умора“ и стрес и за повишаване на усещането за екипност?

Като част от проекта ни „T4T – Обучителни ресурси в дигитална среда“ (2021-1-ES01-KA220-ADU-000033654) разработихме Насоки как по-добре да създаваме ефективна групова динамика в онлайн обучителна среда“, които можете да намерите на неговата интернет страница на адрес: https://digitaltools4teaching.eu/

В модула „Повишаване на обучителната креативност в онлайн среда и ангажиране на обучаемите чрез артистични и творчески дейности“ можете да намерите:

  • Полезна информация какво е онлайн креативността и кои са основните й принципи;
  • Насоки и примери как да поддържате онлайн обучаемите или участниците в срещите ангажирани чрез виртуални креативни дейности;
  • Лесни примери за онлайн креативни и стимулиращи занимания, които можете да приложите в практиката;
  • Полезни насоки как да развиете и поддържате собствената си креативност в онлайн среда;
  • Какво са колаборативните онлайн артистични и творчески дейности и как директно да ги приложите в своите виртуални или смесени / хибридни класни стаи или работни срещи;

А също така и разнообразни практически упражнения за дейности, базирани на рисуването, музиката, импро-театралните техники, танца и приложните изкуства, с които да внесете „свеж полъх“ в дигиталната рутина.

Линк към модула можете да намерите тук 

Ако искате да разширите познанията си по темата, можете да видите и уебинарите ни:

Или да се запознаете с допълнителните енергизиращи упражнения, базирани на креативни и творчески дейности, които разработихме и които представяме в първия уебинар. Можете да ги намерите тук.

Проектите „T4T – Обучителни ресурси в дигитална среда“ (2021-1-ES01-KA220-ADU-000033654) и „COPE – Подпомагане на обучителите да се справят с агресивно поведение от страна на проблемни обучаеми“ (2022-1-ES01-KA220-ADU-000088918) са финансирани по програма „Еразъм +“ на ЕС чрез Испанската Национална агенция.

Тези проекти са съфинансирани с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.