Виртуално студио

Как да създадем онлайн изложба с произведения на изкуството, която е достъпна за хора с увреждания?

Как да създадем онлайн изложба с произведения на изкуството, която е достъпна за хора с увреждания?

Как 3D принтирането може да подпомогне арт предприемачеството и достъпа до култура за всички?

Как 3D принтирането може да подпомогне арт предприемачеството и достъпа до култура за всички?

Как да използваме силата на изкуството за повишаване на креативността и ангажираността в онлайн среда?

Как да използваме силата на изкуството за повишаване на креативността и ангажираността в онлайн среда?

Силата на изкуството за овладяване на агресивно поведение и за управление на стреса

Силата на изкуството за овладяване на агресивно поведение и за управление на стреса

Как да направим колаж от картини?

Как да направим колаж от картини?

Доколко музеите и галериите са достъпни за хората с увреждания – каква е ситуацията в България?

Доколко музеите и галериите са достъпни за хората с увреждания – каква е ситуацията в България?

Разнообразете неформалните виртуални срещи на екипа!

Разнообразете неформалните виртуални срещи на екипа!

Организирайте си творческо предизвикателство, за да намалите стреса от социалната изолация

Организирайте си творческо предизвикателство, за да намалите стреса от социалната изолация